Market Screens »

Secondary Market

Mercado Secundario  26  Julio de 2021 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  ALBR0575000920A          98.000000 6.688700 198,550.000000
  ALTR0550001227A 50,000.000000 5.876200   98.000000   100.000000 5.499600 261,471.870000
  ASSA 500.000000     94.500000   95.000000   769.000000
  BALI0725PREFA 2,500.000000     100.000000       
  BANE0725001199A 577,000.000000 7.250000   100.000000       
  BDEL0625000523E          100.000000 6.249800 4,000.000000
  BGFG 8,070.000000     73.250000   75.500000   709.000000
  CALE0575000423A          100.000000 5.749100 66,964.290000
  CALE0650000423B          100.000000 6.498800 100,000.000000
  CANAL          2.130000   12,000.000000
  CANAL07PREFA          1,000.000000   25.000000
  CBEL0775001123L          99.000000 8.221400 390,000.000000
  CIFI0400001121G 10,000.000000 3.997400   100.000000       
  CMREALTYFUND 1,100.000000     24.250000   24.350000   1,297.000000
  CODT0750000824A          99.000000 7.867600 71,000.000000
  COND0575000925A          101.990000 5.206900 20,270.270000
  DOLP0700001024A          98.500000 7.499900 40,000.000000
  EGIN 10,000.000000     91.000000   91.000000   36.000000
  ETES0385000526A          101.600000 3.500100 10,000.000000
  FFAM0750000321D          95.000000 12.369000 5,000.000000
  FGIN 34,247.000000     1.022000   1.030000   35,790.000000
  GALI0625PREFA 177.000000     100.500000       
  GBAN0675000799B 52,322.990000 6.633200   101.750000       
  GBGR 107.000000     32.000000   37.750000   103.000000
  GBHC          16.000000   1,000.000000
  GBHC075PREFA          985.000000   100.000000
  GMUN          1.890000   18,502.000000
  GPRI          26.000000   2,000.000000
  GPRI065PREFA          99.000000   30.000000
  GPRI070PREFB 500.000000     98.990000   98.980000   750.000000
  HIPO0350000522G 20,000.000000 3.499300   100.000000       
  ICER0525000629D 200,000.000000 4.792400   103.000000       
  IDEA0750000325O          100.000000 7.498800 370,000.000000
  LAKI085PREFA 120.000000     1,002.000000       
  LTXH 15,000.000000     2.000000   2.150000   5,102.000000
  MACH0575000624B 50,000.000000 6.042300   98.000000       
  MBSA0287501221C          100.000000 2.873700 500,000.000000
  MELO 2,220.000000     45.000000   56.000000   1,616.000000
  METH 1,000.000000     26.900000   26.900000   5,240.000000
  MHCH          40.000000   52.000000
  MIFI0700000620O          98.750000 10.586700 260,000.000000
  MIFI0700000921G          98.500000 9.568200 50,000.000000
  MIFI0775000323D          97.000000 10.146700 5,000.000000
  MMGFIF          10.480000   237,000.000000
  PBFA          0.910000   476,454.885000
  PERUTIL          411.000000   100.000000
  PMED0600000723E          100.000000 5.998800 9,548.230000
  PPHO 1,000.000000     4.500000   6.000000   1,000.000000
  PRIF0650001222G          95.000000 10.439200 100,000.000000
  PRIF0861300922Y          100.000000 6.675400 3,000.000000
  PRIF0900000628R 500,000.000000 8.997400   100.000000       
  PRIMASII          45.000000   197.000000
  RCEN0600000326E          100.000000 3.999700 497,425.000000
  RCEN0625000422D          98.000000 6.246800 205,408.000000
  REIT0600001022A          92.900000 7.984200 510,000.000000
  TOWC          6.750000   2,268.000000
  UNEM 400.000000     34.750000   35.000000   1,500.000000
  UNEMB 250.000000     33.000000   33.500000   250.000000
  UNIC0650000619A 748,000.000000 11.048700   90.000000   95.000000 8.962200 50,000.000000
  VERDE085PREFA          439.000000   185.000000
       
Share Button

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990