Pantalla de Mercado »

Mercado Secundario

Mercado Secundario  2  Agosto de 2021 15:25
SIMBOLO CANTIDAD COMPRA RENDIMIENTO COMPRA COMPRA VENTA RENDIMIENTO VENTA CANTIDAD VENTA
  ALBR0575000920A          98.000000 6.725100 198,550.000000
  ALTR0550001227A 50,000.000000 5.877000   98.000000   100.000000 5.499600 261,471.870000
  ASSA          97.000000   1,000.000000
  BALI0725PREFA 2,500.000000     100.000000       
  BANE0725001199A 577,000.000000 7.249900   100.000000       
  BDEL0625000523E          100.000000 6.249800 4,000.000000
  BGFG 2,000.000000     72.500000   73.250000   5,525.000000
  CALE0575000423A          100.000000 5.748800 66,964.290000
  CALE0650000423B          100.000000 6.498500 75,000.000000
  CANAL          2.130000   12,000.000000
  CANAL07PREFA          1,000.000000   25.000000
  CIFI0400001121G 5,000.000000 4.246900   99.900000       
  CMREALTYFUND 833.000000     24.000000   24.250000   2,000.000000
  CODT0750000824A          99.000000 7.869500 71,000.000000
  DOLP0700001024A          98.500000 7.501900 40,000.000000
  EGIN 10,000.000000     91.000000   92.500000   2,500.000000
  ETES0385000526A          101.600000 3.499000 10,000.000000
  FFAM0750000321D          95.000000 12.366300 5,000.000000
  FGIN 14,819.000000     1.021000   1.021000   81,131.000000
  GALI0625PREFA 177.000000     100.500000       
  GAPCC 48,000.000000     0.330000       
  GBAN0675000799B 52,322.990000 6.633200   101.750000       
  GBGR 107.000000     32.000000   37.750000   103.000000
  GBHC          18.000000   600.000000
  GBHC075PREFA          985.000000   100.000000
  GICAPIB          13.970000   859.000000
  GMUN          1.890000   18,502.000000
  GPRI 1,000.000000     25.000000   26.000000   2,000.000000
  GPRI065PREFA          99.000000   30.000000
  GPRI070PREFB 500.000000     98.990000   99.000000   1,421.000000
  GRET0625000927B 200,000.000000 6.252600   100.000000       
  HIPO0350000522G 20,000.000000 3.499500   100.000000       
  ICER0525000629D 200,000.000000 4.791600   103.000000       
  LTXH 15,000.000000     2.000000   2.150000   5,102.000000
  MACH0575000624B 50,000.000000 6.042700   98.000000       
  MBSA0287501221C          100.000000 2.873500 500,000.000000
  MELO 971.000000     48.000000   55.000000   243.000000
  METH 1,000.000000     26.900000   26.900000   5,240.000000
  MHCH          45.000000   1,750.000000
  MIFI0700000620O          98.750000 10.398500 260,000.000000
  MIFI0775000323D          97.000000 10.112000 5,000.000000
  PBFA          0.910000   476,454.885000
  PERUTIL          421.000000   100.000000
  PMED0600000723E          100.000000 5.998800 9,548.230000
  PPHO 5,179.000000     4.750000       
  PRIF0650001222G          95.000000 10.485600 100,000.000000
  PRIF0861300922Y          100.000000 6.627800 3,000.000000
  PRIF0900000628R 500,000.000000 8.997000   100.000000       
  PRIMASII          45.000000   197.000000
  RCEN0600000326E          100.000000 3.999700 497,425.000000
  RCEN0625000422D          98.000000 6.287300 205,408.000000
  REIT0600001022A          92.890000 7.993900 100,000.000000
  TOWC          6.750000   2,268.000000
  UNEM 500.000000     34.950000   35.000000   1,500.000000
  UNEMB 250.000000     33.000000   33.500000   250.000000
  UNIC0650000619A 748,000.000000 11.069500   90.000000   95.000000 8.972200 50,000.000000
  VERDE085PREFA          439.000000   185.000000
       
Share Button

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990